Producent urządzeń i linii technologicznych KONTAKT : tel. +48 289 60 13 e-mail: bitech@bitech.net.pl

 

Przedstawiciel i Partner Techniczny

Eirich Sinto JÖST Laempe FAT

 

 

Kontakt

Producent urządzeń i linii technologicznych

BITECH Sp. z o.o.

Adres:

41-902 Bytom              ul.Krucza 2        

 

Tel. Centrala:

+48 (32)289 60 13

O firmie

Zasadniczą działalność naszej firmy stanowi realizacja inwestycji przemysłowych "pod klucz". Obejmująca - projektowanie, generalne wykonawstwo, oraz zastępstwo inwestycyjne w zakresie nowych, a także modernizowanych obiektów linii technologicznych w różnych branżach przemysłu.Poza kompletnymi procesami inwestycyjnymi, zajmujemy się również: Siedziba firmy BITECH

Oferta nasza kierowana jest do wielu gałęzi przemysłu, szczególnie zaś do:

odlewnictwa metali, hutnictwa, energetyki, przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu ceramicznego, wzbogacania surowców skalnych. Wyjątkowo bogata nasza oferta jest dla odlewnictwa, obejmująca wszystkie zasadnicze etapy procesu technologicznego:

W zakresie tym współpracujemy z wiodącymi europejskimi producentami urządzeń: np.

Zainstalowana mieszarka na stacji przerobu mas - w Fabryce Armatur JAFAR w Skołyszynie

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG (mieszarki mas),

Heinrich Wagner SINTO (formierki),

Laempe Mössner Sinto GmbH (rdzeniarki / strzelarki),

Förder - und Anlagentechnik GmbH (FAT) (regeneratory mas, rdzeniarki, mieszarko- nasypywarki, chłodziarki i podgrzewacze mas, wybijaki itp.),

Chłodziarka JÖST

JÖST GmbH + Co. KG (chłodziarki, przenośniki sortujące, maszyny załadowcze, koszy wyładowcze, kraty wstrząsowe, rynne wibracyjne, przesiewacze itp.).

Wspomniane mieszarki Eirich znajdują też zastosowanie we wszelkich procesach technologicznych wymagających skutecznego i precyzyjnego wymieszania komponentów sypkich, jak np.

Zalewarka automatyczna na Lini formierskiej w Fabryce Armatur JAFAR w Skołyszynie

Procesy te obejmują zwykle operacje: rozdrabniania, przesiewania, naważania, mieszania, konfekcjonowania i transportu międzyoperacyjnego.Wszystkie obiekty są wyposażane w zautomatyzowane instalacje odpylające i oddymiające z filtrami centralnymi lub stanowiskowymi.

Tam, gdzie jest to możliwe do transportu suchych mas i piasków stosujemy instalacje transportu pneumatycznego wysokiej koncentracji.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych stron prezentujących proponowane rozwiązania oraz przykłady zrealizowanych inwestycji.

Praca zalewarki automatycznej Fabryce Armatur JAFAR w Skołyszynie Wybudowana hala stacji przerobu mas i linii automatycznej w Fabryce Armatur JAFAR w Skołyszynie Mieszarka firmy Eirich na stacji przerobu mas w Fabryce Armatur JAFAR w Skołyszynie Budowa topialni indukcyjnej w Fabryce Armatur JAFAR w Skołyszynie