Producent urządzeń i linii technologicznych KONTAKT : tel. +48 289 60 13 e-mail: bitech@bitech.net.pl

 

Przedstawiciel i Partner Techniczny

Eirich Sinto JÖST Laempe FAT

 

 

Kontakt

Producent urządzeń i linii technologicznych

BITECH Sp. z o.o.

Adres:

41-902 Bytom              ul.Krucza 2        

 

Tel. Centrala:

+48 (32)289 60 13

Mieszanie komponentów

Mieszanie komponentów

Stacje przerobu mas formierskich Sercem stacji przerobu i przygotowania mas formierskich klasycznych jest mieszarka. Od jej jakości zależy działanie całej stacji jak i jakość sporządzonej masy. Z tego względu w naszych projektach i zrealizowanych inwestycjach wykorzystujemy mieszarki dynamiczne firmy Eirich Istotnym elementem takiej stacji jest często stosowana chłodziarka masy obiegowej, która poza schładzaniem gorącej masy spełnia rolę wstępnego homogenizatora i klasyfikatora masy - fluidyzacja połączona z odpylaniem pozwalają usunąć szkodliwe cząstki pylaste, powodujące pogorszenie przepuszczalności form wykonanych z tej masy. Oczywiście wszystkie pozostałe urządzenia i elementy instalacji, projektowane i wykonywane przez BITECH, zapewniają bezproblemową współpracę z mieszarką.

Na życzenie Klienta wyposażamy stacje w automatyczne systemy naważania składników i optymalizacji składu Rotocontrol. System ten na bieżąco sprawdza parametry użytkowe masy w mieszarce i koryguje ilość i proporcje składników masy. W połączeniu z programem statystycznym uzyskuje się bardzo istotne korzyści:

 

 

 

 

 

instalacji jest nadzorowana przez opracowany u nas system sterowania z wizualizacją procesu i stanu urządzeń. Stosujemy sterowniki programowalne firmy Mitsubishi oraz SIEMENS.

 

 

 

Linia technologiczna do produkcji tlęków szlachetnych

W wielu gałęziach przemysłu wytworzenie wyrobu końcowego wymaga wcześniejszego sporządzenia mieszanin różnych komponentów. Jest to wstępny etap cyklu produkcyjnego. Tak jest na przykład w: odlewnictwie, przemyśle budowlanym, szklarskim, materiałach ogniotrwałych, recyklingu / granulacja pyłów /, energetyce, chemii, itd

Urządzeniem stosowanym przez nasze Przedsiębiorstwo w produkcji instalacji do sporządzania mieszanin, jest mieszarka dynamiczna firmy Maschinenfabrik Gustav Eirich.W urządzeniu tym można mieszać komponenty o różnym uziarnieniu, a nawet materiały będące frakcją pylastą, na przykład materiały wchodzące w skład tynków szlachetnych w tym gips.

Istotnym fragmentem takiej instalacji jest instalacja odpylająca. Została ona zaprojektowana i wykonana w taki sposób, a żeby odpylony materiał ze stanowisk pracy powracał do cyklu produkcyjnego. Doświadczenia uzyskane ze współpracy z firmą Eirich przenosimy z powodzeniem na grunt polski, uruchamiając u Klientów nowoczesne instalacje technologiczne.

 

Linie technologiczne do produkcji kształtek ceramicznych i betonowych

Linie wyposażone są w mieszarki dynamiczne firmy Eirich oraz system urządzeń transportowo-dozujących. Sterowanie oparte jest na sterowniku swobodnie programowalnym firmy Mitsubishi. Nasze Przedsiębiorstwo tego typu inwestycje realizuje w opcji "pod klucz".