Producent urządzeń i linii technologicznych KONTAKT : tel. +48 289 60 13 e-mail: bitech@bitech.net.pl

 

Przedstawiciel i Partner Techniczny

Eirich Sinto JÖST Laempe FAT

 

 

Kontakt

Producent urządzeń i linii technologicznych

BITECH Sp. z o.o.

Adres:

41-902 Bytom              ul.Krucza 2        

 

Tel. Centrala:

+48 (32)289 60 13

Rozwiązania techniczne firmy JÖST
dla odlewnictwa

Odlewy są nie tylko bardzo gorące, ale mogą być również bardzo delikatne. Dzięki precyzyjnemu dozowaniu drgań, części te mogą być przenoszone bardzo delikatnie. Dla przemysłu odlewniczego oferujemy maszyny i systemy używane w procesach "green sand foundry" oraz "no-bake sand foundry", takie jak chłodziarki, przenośniki lub maszyny załadowcze. Dla firm z branży stalowej i metalowej oferujemy systemy koszy wyładowczych, systemy stopowe dla Elektrycznych Pieców Łukowych (AEF) i Pieców Kadziowych (LF), a także przenośniki dla procesów VD oraz VOD.

ShakeoutFirma JÖST jest średniej wielkości firmą niemiecką i międzynarodowym liderem w technologii wibracji. Nasze 95 letnie doświadczenie jest podstawą naszej elastyczności, kreatywności i innowacyjnych umiejętności, dzięki którym możemy sprostać dowolnym potrzebom klienta.

Jesteśmy reprezentowani na całym świecie poprzez nasze spółki zależne i przedstawicieli, co pozwala nam analizować i omawiać każde zlecenie bezpośrednio na miejscu z naszymi klientami.

Proces formowania na wilgotno (Green Sand Molding)

Vibration Shakeout DrumFirma JÖST zapewnia odpowiednie rozwiązania w procesie formowania na wilgotno (w ujęciu klasycznym jak i specjalnym). Dokładnie wpasowując się w zakład klienta planujemy i dostarczamy całą linię, począwszy od urządzenia wypychającego formy wraz z kratą wstrząsową, a kończąc na chłodziarce, przenośniku sortującym oraz sterowaniu.

Proces formowania na sucho (No-Bake Sand Molding)

Non Discharging ShakeoutFirma JÖST projektuje i dostarcza kompletne zespoły krat wstrząsowych wraz z systemami regeneracji mas formierskich dla różnych procesów formowania masy związanej organicznie oraz nieorganicznie. JÖST oferuje również odpowiednie rozwiązania, jeśli np. istnieje potrzeba restrukturyzacji instalacji pod względem technologicznym, aby sprostać zwiększonym wymaganiom dokładności odlewów.

Transport masy rdzeniowej oraz Recykling

Resonance Conveyor Two Mass SystemOdlewy są całkowicie odizolowane w pakiecie, aby uniknąć mieszaniny materiałów formierskich oraz zminimalizować natężenie przepływu materiałów formierskich. Firma JÖST projektuje i dostarcza systemy oparte na technologii wibracji, które pobierają zużytą masę rdzeniową z różnych miejsc, którą następnie poddaje się recyklingowi mechanicznemu oraz transportuje systemem pneumatycznym.

Proces Lost Foam

Compact ScreenProces Lost Foam umożliwia odwzorowanie złożonej geometrii odlewniczych poprzez korzystanie z pozytywnych modeli styropianowych. Masa formierska wolna od lepiszcza musi całkowicie i doskonale wypełnić wszystkie przestrzenie styropianu. Dotyczy to również wielokątowych struktur wewnętrznych.

Proces topnienia

Travelling Charging ConveyorSzczególnie w przypadku projektów wymagających ładowania materiałów niemagnetycznych, takich jak metale nieżelazne lub stal nierdzewna, firma JÖST projektuje i dostarcza kompleksowe rozwiązania w niestandardowych wymiarach. Najbardziej odpowiednie rozwiązania systemowe są wykorzystywane do przechowywania oraz transportu pionowego i poziomego.

Sand Lump Attrition Unit Spiral Casting Cooler Resonance Conveyor One Mass System