Producent urządzeń i linii technologicznych KONTAKT : tel. +48 289 60 13 e-mail: bitech@bitech.net.pl

 

Przedstawiciel i Partner Techniczny

Eirich Sinto JÖST Laempe FAT

 

 

Kontakt

Producent urządzeń i linii technologicznych

BITECH Sp. z o.o.

Adres:

41-902 Bytom              ul.Krucza 2        

 

Tel. Centrala:

+48 (32)289 60 13

Referencje 2001-2015

Urządzenia naszych partnerów technicznych: SINTO HWS, EIRICH, ABP, LAEMPE, JOST pracują na liniach technologicznych u inwestorów wyspecyfikowanych poniżej:

Automatyczna linia formierska z formierką HWS typu HSP-3D

Automatyczna linia formierska z formierką HWS typu HSP-1D

Zmechanizowane gniazdo formierskie z formierkami "FORMTEC" wraz z instalacją

do zalewania form ciekłym metalem (projektowanie , dostawy , montaż)

Instalacja odpylania odlewni żeliwa – kompletna)

Stacja przerobu mas formierskich z instalacją

– modernizacja (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie )

Automatyczna linia formierska z formierką HWS typu HSP-3D

Automatyczna linia formierska z formierką HWS typu FBO-III

Automatyczna stacja przerobu mas z mieszarką firmy EIRICH typu R-23

Automatyczna stacja przerobu mas z mieszarką firmy EIRICH typu R-24 o wydajności

50 t/h świeżej masy formierskiej. (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Linia formierska z formierką HWS typu HSP-2 wymiar skrzyń formierskich

- 800x600x220/220 mm (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Linia technologiczna do produkcji tynków szlachetnych z mieszarką firmy

EIRICH typu RV-15 (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Linia technologiczna do produkcji prefabrykatów z betonów zasadowych z mieszarką

produkcji firmy EIRICH typu DE (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Linia technologiczna granulacji mułów węglowych z mieszarką produkcji

firmy EIRICH typu DW-29/5 Conti / podajnik przesiewająco-kruszący /

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Modernizacja układu nawęglania bloku BC 50 z mieszarką

produkcji firmy EIRICH typu DW-29/4 Conti

Instalacja odpylania – sterowanie, oprogramowanie , wyposażenie elektryczne

Instalacja odpylania – sterowanie, oprogramowanie , wyposażenie elektryczne

Modernizacja automatycznej linii formierskiej TELLUS w zakresie maszyny formierskiej,

inwestycja wspólna z Heinrich Wagner SINTO / poddostawy, montaż mechaniczny,

elektryczny, rozruch, przekazanie do eksploatacji

Demontaż i remont wraz z przeróbką na "cold-box " strzelarek

Topialnia indukcyjna z piecami produkcji Inductotherm o podwyższonej częstotliwości

Zespół przepompowni ścieków – sterowanie przemysłowe

Linia malowania karoserii samochodowych – dostawa urządzeń i konstrukcji

Instalacja odpylania – sterowanie, oprogramowanie i wyposażenie elektryczne

Instalacja odpylania – sterowanie, oprogramowanie i wyposażenie elektryczne

Instalacja odpylania – sterowanie, oprogramowanie i wyposażenie elektryczne

Modernizacja układu chłodzenia pieców indukcyjnych – sterowanie

Linia transportu piasku suchego (projektowanie , dostawa , montaż , uruchomienie)

Linia transportu materiałów budowlanych (projektowanie , dostawa , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania linii formierskiej (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie )

Linia technologiczna do dylatacji kształtek ceramicznych

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Mieszarka firmy Eirich typu RV-15 (remont kapitalny , dostawa , uruchomienie)

Instalacja odpylania stanowisk obróbki skrawaniam

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie )

Topialnia indukcyjna (ekspertyza stanu technicznego)

Prasa hydrauliczna do zagniatania rur – układ hydrauliki i

sterowanie (projektowanie , dostawa , uruchomienie)

Instalacja ciepłej wody przemysłowej do produkcji mieszanek

betonowych (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania (montaż)

Instalacja przygotowania mieszanki koncentratów miedzi

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Linia technologiczna mieszania komponentów

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Linia technologiczna do znakowania i klejenia dylatacji na kształtkach

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania – sterowanie, oprogramowanie i

wyposażenie elektryczne dla trzech filtrów typu FS

Stacja przerobu mas formierskich z mieszarką RV 24 firmy

EIRICH(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania Stacji Przerobu Mas Formierskich

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja Transportu Pneumatycznego Piasku dla Stacji Przerobu Mas

Formierskich (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Transport masy formierskiej i odlewów dla Automatycznej Linii Formierskiej z formierką

HSP-2D firmy HWS(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania dla Automatycznej Linii Formierskiej

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Kompleksowa modernizacja centralnej rozdrabialni Gniazdo mieszania z mieszarkami

R-15 firmy EIRICH (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania Stacji Przerobu Mas Formierskich

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Kompleksowa instalacja odpylania (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania Linii Transportu i Chłodzenia Odlewów

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania Automatycznej Linii Formierskiej Skrzynkowej

K-W (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania Automatycznej Linii Formierskiej DISAMATIC

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania Stacji Przerobu Mas Formierskich

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania Gniazda Szlifierek (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania Linii Mieszania ZREMB (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomieni

Linia kruszenia magnezytów (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania Linii Can-Pack (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Topialnia indukcyjna z piecami INDUKTOTHERM

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Kompleksowa modernizacja Wydziału Magnezytów

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja mieszania mas grafitowych (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Wózek namiarowy wraz z systemem automatycznego dozowania i rejestracji

danych (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Linia przesiewania wraz z systemem odbioru materiałów magnezytowych

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Kompleksowa wizualizacja pracy Wydziału Magnezytów

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Węzeł mieszania na wydziale PO – 3 (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Stacja regeneracji mas furanowych (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania kraty wstrząsowej (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Zainstalowanie dwóch mieszarek RV15 EIRICH wraz z modernizacją układu

dozowania (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Zainstalowanie dwóch mieszarek RV15 EIRICH wraz z modernizacją układu

dozowania(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Linia przesiewania i dystrybucji surowców na wydziale centralnej rozdrabialni

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Zabudowa separatora optycznego na wydziale sortowni

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Zabudowa kruszarki udarowej VORTEX (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Zabudowa przesiewaczy(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Zainstalowanie węzła granulacji z mieszarką R09 EIRICH

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Stacja przerobu mas formierskich z mieszarką RV 19 firmy EIRICH

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Zabudowa przesiewaczy (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Linia ciągłego woskowania drutu miedzianego

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja odpylania Linii Can-Pack (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja Automatycznej Linii Formierskiej z formierką LORAMATIC

projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Modernizacja instalacji regeneracji mas furanowych

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Zabudowa automatycznej pakowaczki ROTOPACKER

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Instalacja przygotowania mas ołowiowych z mieszarką RV 11 VAC

firmy EIRICH (projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Ciąg technologiczny transportu piasku do mieszarki LUBER

(projektowanie , dostawy , montaż , uruchomienie)

Zainstalowanie automatycznej linii formierskiej firmy Loramendi

Zainstalowanie automatycznej linii formierskiej firmy z formierką DisaMatch

Stacja przerobu mas formierskich z mieszarka Eirich RV24

Automatyczna linia formierska bezskrzynkowa z poziomym podziałem formy z formierką FBO 5

Stacja przerobu mas formierskich z mieszarka Eirich RV19

Automatyczna linia formierska bezskrzynkowa z poziomym podziałem formy z formierką FBO 4

Topialnia indukcyjna z piecami 2 razy po 2 tony firmy ABP

Instalacja Granulacji pyłów stalowniczych i cynkonośnych

Gniazdo kruszenia

Instalacja zapraw ogniotrwałych (betonów)

Stacja przerobu mas formierskich

Instalacja przygotowania mas ołowiowych

Linia technologiczna suszenia, przesiewania i magazynowania piasku

Zwiększenie wydajności wraz  z  wymianą maszyny formierskiej w

automatycznej linii formierskiej wraz z maszynami towarzyszącymi